ПРЕТСТАВИ

РОМАРЕФРЕШМЕНТ

РОМАРЕФРЕШМЕНТ

Режија:  Колективна Сплет од претстави од репертоар на театар Рома. Координатори: Мелиса Мемиш/Фадил Џемаил/НВО ИРИЗ-Скопје Водител: Фатима Османовска Дизајнер на

Повеќе детали ...
МРАК

МРАК

Режија и автор: Џенгис Хусеини Проектот “Театар за општесвени промени’’ е имплементиран од страна на Театар Рома-Скопје како дел од

Повеќе детали ...
Logo_red

ТРКАЛО

Автор и режија: Фаат Абедин Во 2000 година со финансиска поддршка од Министерството за култура  на РСМ, преку театарски проект

Повеќе детали ...
Logo_red

ЦАРОТ ЕДИП

Автор: Софокле Адаптација и режија: Фаат Абедин Во 2004 година настапивме во Кочани како дел од Републичкиот театарски фестивал со

Повеќе детали ...
Logo_red

Вител

Автор: Коле Чашуле Адаптација и режија: м-р Орхан Јашаровски Во 2003 година земавме учество на  Драмскиот аматерски фестивал, што се

Повеќе детали ...
Logo_red

Jерма

Автор: Фредерико Гарсија Лорка Адаптација и режија: Рамадан Сејфула –Рамче Во 2002 година беше реализирана  претставата „Јерма“ од Ф. Г.

Повеќе детали ...
Logo_red

Среќа и…

Автор:  Музафер Бислим – стариот Режија:  Гунеш Али Во 2001 година беше реализиран  драмскиот проект „Среќа и…“ со премиерна изведба

Повеќе детали ...
Logo_red

Кучешки години

Адаптација и режија:  Рамадан Сејфула – Рамче Автор: Гунтер Грас Претставата „Кучешки години“ од нобеловецот Гунтер Грас е премиерно изведена

Повеќе детали ...
#Instagram