We're actors

We're the opposite of people!

Нашата визија е генерирање на капацитет за ромски театар преку институционализација и воспоставување на ромска драма во следната деценија. Главната улога на институцијата ќе биде да се произведат квалитетни театарски претстави кои ке придонесат во зачувување на ромскиот идентитет преку претставување на разни интереси/потреби на ромската заедница првенствено во Република Македонија, но и во странство.

Play Video

Roma Holocaust Memorial Day,
2 August

Teatar Roma Skopje ki Kolaboracija e komunaja – Šuto Orizari nišankerela o EVROPAKORO DIVE BAŠ DEJBE GODI KO HOLOKAUST KERDO UPRA KO ROMA.

Претстави