Роден на 30 јануари 1981 година во Скопје по завршувањето на средното училиште  заедно со уште неколку ентузијасти  основа  драмска секција  и продуцира неколку  театарски претстави. Со истите  учествува  на регионални  средношколски театарски фестивали во Скопје. Дел од проектите завршени со текот на годините:

Од 1999 година до 2002 година беше волонтер во германската невладина организација БАЛКАНСАНФЛОВЕРС стационирана во општина Шуто Оризари како локален асистент и режисер  на театарски претстави за деца од едукативен карактер. Од 2005 година станува член на театар Рома и е дел од сите  проекти на театарот. Воедно, Гулсен е ТАТТОО артист со што дополнително добива уметничка сатисфакција.