Фикрије има 18 години, има завршено средно образование на СУГС Шаип Јусуф. Учествувала на повеќе театарски претстави во режија на дипл. актерка Санела Емин и тоа: ,, Логор 545“; Новогодишни претстави, претстави од едукативен карактер. Во 2018 година на Ромскиот традиционален бал беше избрана за МИС НАЈУБАВА Ромка. Од почетокот на 2019 година се приклкучи на театарот Рома.