Е дел од ПР тимот за промоција на културата и традицијата на Ромите преку театарот Рома. Претходно искуство има стекнато како координатор на проект РОМА РЕФРЕШМЕНТ, финансиран од Министерство за култура на РСМ , како дел од иницијативите на НОВ КУЛТУРЕН БРАН. Заинтересираноста кон театарот ја зајакна токму со овој  проект кој се покажа како многу успешен и предизвика кај публиката многу позитивни критики. Оттогаш се проследени и поддржани  сите проекти и настапи на театарот Рома.