Роден 05.05.1979 година во Скопје
Заврши Факултет за ликовни уметности во Скопје.
Ликовен педагог-проф. по ликовно образование во  ОУ ,, Браќа Рамиз-Хамид’’-Скопје.
Учесник на ликовни изложби и колонии.
Сценограф во театар Рома.