Со завршување на основното и средното образование во родниот град Тетово, својата академска кариера ја започнува во Скопје… По завршувањето на студиите продолжува во Германија каде ја отпочнува својата кариера како претприемач, во Австрија го основа првиот мобилен детски театар Камелеон во соработка со доајените на Театарската Педагогија. Автор е на многу дела вклучувајќи ја и Доктрината: Простор на Објективно-Идејна Критика во Доктрината. Со театарот се занимава од мали години во културниот дом Иљо Антески Смок, таму ја пронаоѓа својата прва љубов, глумењето во театар. После успешни проекти на глобален пазар, се враќа во Македонија да се посвети целосно за изградба на Академски Институт кој ќе го верифицира и издигне на високо ниво Театар Рома, целосно го посветува своето стекнато знаење во изградба на оваа институција.

Одвоени проекти: POICID (Place of Idea Critics Inside Doctrines), Hunter of Nothing (Novel), Pointer (Novel, Theater Play), 92 days (Theater Play), I KNOW WHO YOU ARE (Feature Film, – post prodiction), ADA Sandzaklije (TV Series, pre-production) еtc.

Во театар Рома се приклучува од 2017 година.